Platforma dialogu polsko-żydowskiego
 
 
 

Sztuka i szeroko pojęta kultura stanowią uniwersalną płaszczyznę, na której w naturalny sposób prowadzony jest dialog idei różnych kręgów i prądów kulturowych, dialog wartości i wytworów ducha ludzkiego.

Społeczność żydowska mieszkała w Polsce przez kilka stuleci, dlatego też tam w dużym stopniu powstawały i ksztaltowały się jej wartości duchowe. Z czasem kultura polska i żydowska zaczęły się wspólnie przenikać i wzbogacać. Polska nauka, kultura i literatura korzystały z wkładu licznych intelektualistów polsko-żydowskich oraz Polaków żydowskiego pochodzenia. Znane w świecie postacie, które wniosły duży wkład w kulturę polską - od Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima po Adama Michnika - również, przynajmniej częściowo, miały żydowskie pochodzenie. Podobnie rzecz ma się z kulturą żydowską, w której pierwiastek polski jest stałym elementem.

Przyjrzyjmy się wspólnie temu fascynującemu zjawisku z bliska.

Błoński, Jan Biedni Polacy patrzą na getto
Hirsch, Edward Elegia dla żydowskich miasteczek
Kościelniak, Marcin Teatralny dwugłos o Zagładzie
Miłosz, Czesław Biedny Chrześcijanin patrzy na Getto
Szymborska, Wisława: Nienawiść
Wierzyński, Kazimierz: Lekcja konwersacji
Zusak, Markus Złodziejka książek
Żydowski poeta
(autor nieznany):
Wiersze
   

INNE STRONY O PODOBNEJ TEMATYCE:

  • Zwoje
  •