Platforma dialogu polsko-żydowskiego
 
 
 

XI Dni Judaizmu w Polsce

Abp Kazimierz Nycz uczestniczył w obchodach Dnia Judaizmu

"W homilii hierarcha przypomniał słowa Jana Pawła II, który mówił,
że ten kto spotkał Chrystusa spotkał Judaizm. Dlatego ważne jest
poznawanie religii, którą spotyka każdy, kto sięga po Stary
Testament - podkreślił metropolita warszawski."

Dni Judaizmu po raz jedenasty
Dni Judaizmu po raz jedenasty

Na początku stycznia każdego roku od 11 lat obchodzone są w kościele polskim Dni Judaizmu. W ramach obchodów odbywają się spotkania, pokazy filmowe, wystawy, koncerty, sympozja naukowe na temat dialogu polsko-żydowskiego, przeglądy unikatowych filmów żydowskich, oraz spotkania modlitewno-artystyczne, które pozwolą lepiej poznać tajniki judaizmu. Uroczystości odbywały się będą od 8 do 19 stycznia w Poznaniu.

Idea Dni Judaizmu związana jest ściśle z Konferencją Episkopatu Polski, która jedenaście lat temu zadecydowała o utworzeniu tego typu spotkań. Cel był jeden - polepszyć jakość kontaktów między chrześcijanami a przedstawicielami judaizmu mieszkającymi w Polsce. “Chcemy przybliżyć chrześcijanom tradycję żydowską, - tłumaczy ks. Dr Stranz na stronie społeczności żydowskiej - pokazać zakorzenienie w niej chrześcijaństwa oraz łączność i spójność, która nie powinna nas zamykać na siebie nawzajem, ale przeciwnie - otwierać. Chcemy tym samym uczynić nasz dialog bardziej dojrzałym, oczywiście w granicach możliwości przyjętych przez obydwie strony

Jednym z głównych wydarzeń najbliższych dni będzie przyznanie nagrody „Menora Dialogu”. Nagroda przyznawana jest osobie, która w swojej działalności wyróżniła się szczególnie dla zbliżania ludzi oraz kultur i wartości. Nagroda przyznana zostanie 15 stycznia o godzinie 18.00 w Muzycznej Wadze. Nieoficjalnie wiadomo, że w tym roku nagrodę ma otrzymać Władysław Bartoszewski.

W programie między innymi: wernisaż wystawy Marka Cierniewskiego „Mój Sztełt”. Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu duetu „Ruach”.