new.gif (18853 bytes) Dialog

DLA TOLERANCJI - NOWY PROGRAM DOTACYJNY
FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO

W styczniu 2006 rusza nowy, trzyletni program Fundacji Batorego: Program dla Tolerancji, finansowany ze środków Fundacji Forda. Ma się przyczyniać do przezwyciężania uprzedzeń rasowych, etnicznych i religijnych, rugowania zakorzenionych w naszej kulturze i języku ksenofobicznych stereotypów, do kształtowania postaw otwartości i tolerancji. Celem programu jest także zwiększenie zakresu podejmowanych w Polsce działań, które odnoszą się bezpośrednio do aktów nietolerancji i ksenofobii oraz rozwój i profesjonalizacja organizacji, które takie działania prowadzą.

W ramach programu uruchomione zostały 2 projekty dotacyjne:

  • To, co wspólne / to, co różne - małe granty na działania edukacyjne i kulturalne, mające na celu przypominanie i odkrywanie korzeni wielonarodowej Polski i ochronę naszego wspólnego, wielokulturowego dziedzictwa. Projekt koncentruje się zwłaszcza na tematyce polsko-żydowskiej - na poznawaniu przeszłości, ale też na rozwijaniu toczącego się dziś dialogu, na szukaniu tego, co łączy Polaków i Żydów i przyczyn tego, co ich dzieli. Na listy intencyjne od organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w tym projekcie Fundacja czeka do 20 lutego 2006. Organizacje wybrane na podstawie listów intencyjnych zostaną zaproszone na wspólne spotkanie w Warszawie, by móc dopracować zgłoszone pomysły, nawiązać współpracę, poznać doświadczenia innych i zaczerpnąć inspiracji ze spotkań i rozmów z zaproszonymi gośćmi.

 

  • Przeciwdziałanie nietolerancji  - długofalowe wsparcie organizacji zajmujących się monitorowaniem i zwalczaniem wszelkich przejawów nietolerancji i ksenofobii. Organizacje, które chcą taką działalność prowadzić powinny nadesłać listy intencyjne do 31 maja 2006.

Wszystkie informacje o warunkach ubiegania się o dotację uzyskać można na stronie internetowej www.batory.org.pl/tolerancja/index.htm oraz w biurze Fundacji: tel. (0-22) 536 02 04 (pon. i czw.), tolerancja@batory.org.pl