Platforma dialogu polsko-żydowskiego
 
 
 

KSIĄŻKI

Balaban, M. Historia i literatura zydowska, Lwów 1925, (reprint 1982)
Bartosz, A. Tarnowskie judaica., Warszawa 1992
Bartoszewski, Wladyslaw Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomoca Zydom 1939-45 (1967)
Birenbaum, Halina Echa dalekie i bliskie, Spotkania z młodzieżą
Birenbaum, Halina Nadzieja umiera ostatnia - wydanie hebrajskie
Birenbaum, Halina Wołanie o pamięć
Czajkowski, Michał Co nas łączy? ABC stosunków chrześcijańsko-żydowskich
Czajkowski, Michał Lud przymierza
Gądecki, Stanisław Kto spotyka Jezusa, spotyka Judaizm.
Dialog chrześcijańsko-żydowski
Hertz, Aleksander Żydzi w kulturze polskiej
Jankowski, Stanislaw M.
Wood, Thomas E.
Karski
Łazy, P. Żydzi w Trzciannem
Mieszkowska, Anna Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej
Stern, Marc Co to jest judaizm?
Szpilman, Władysław Pianista
Wisniewski, Tomasz Bóżnice białostocczyzny
ZNAK Nr. 339-340, 1983 Katolicyzm - Judaizm, Żydzi w Polsce i świecie
Żbikowski, Andrzej Żydzi
     

Żydzi w Polsce
Bergman E., Jagielski J., 1990, Synagogi w Polsce, Spotkania z Zabytkami, nr 1
Borzyminska Z., Zbikowski A., Zebrowski R., 1995, Studia z dziejów Zydów w Polsce; materialy edukacyjne dla szkól srednich i wyzszych, tom I, II, Warszawa
Bronsztejn S., 1963, Ludnosc zydowska w Polsce w okresie miedzywojennym: studium statystyczne, Wroclaw - Warszawa - Kraków
Brzewska I., Piatkowska R., 1991, Mapa judaiców w Polsce, Warszawa
Burchard P., 1990, Pamiatki i zabytki kultury zydowskiej w Polsce, Warszawa
Czerwinski J., Chanas R., 1977, Dolny Slask. Przewodnik, Sport i Turystyka, Warszawa
Duda E., 1991, Krakowskie judaica., Warszawa
Eisenbach A., 1983, Z dziejów ludnosci zydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku; Studia i szkice, PIW, Warszawa
Fijalkowski P., 1989, Najstarsze zabytki zydowskiej sztuki nagrobnej w Polsce, Studia historyczne, nr. 1, tom 32
Fijalkowski P., Rakowski S., 1992, Ludzie i zabytki. Zydzi na ziemiach polskich, Warszawa
Fuks M., (praca zbiorowa), 1984, Zydzi polscy. Dzieje i kultura, Interpress Warszawa
Goldstein M., Dresdner K., 1935, Kultura i sztuka ludu zydowskiego na ziemiach polskich, Lwów, (reprint 1991)
Gruber R.E., 1992, Jewish Heritage Travel. A Guide to Central & Eastern Europe, New York
Gruber S., Myers P., 1995, Survey of historic jewish monuments in Poland, New York
Grynberg M., 1989, Osadnictwo Zydów na roli w Polsce, Kalendarz Zydowski - Almanach 1989-1990, Warszawa
Gulczynski J., 1990, Obóz zaglady w Chelmnie nad Nerem 1941-1945, Lódz
Hertz A., 1988, Zydzi w kulturze polskiej, Warszawa
Jagielski J., 1985, Zabytki zydowskie w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, Biuletyn ZIH, nr 3-4, Warszawa
Jagielski J., Krajewska M., 1983, Polskie boznice; odbudowa pamieci, Znak nr 2-3, Kraków
Kazanecki P., 1995, Polityka narodowosciowa, Jidele nr 8, Warszawa
Krajewska M., 1983, Cmentarze zydowskie - mowa kamieni, Znak, nr 2-3, Kraków
Krajewska M., 1989, Cmentarze zydowskie w Polsce: Nagrobki i epitafia. Symbolika plaskozezb na cmentarzach zydowskich w Polsce, Polska Sztuka Ludowa, nr 1-2
Kubiak A., 1953, Zabytkowa architektura zydowska w Polsce, Biuletyn ZIH, nr 2-3, Warszawa
Lijewski T., Mikulowski B., Wyrzykowski J., 1992, Geografia turystyczna Polski, Warszawa
Lagiewski M., 1991, Macewy mówia., Wroclaw
Marszalek J., 1994, Stan badan nad stratami osobowymi ludnosci zydowskiej Polski oraz nad liczba ofiar obozów zaglady w okupowanej Polsce, Dzieje Najnowsze nr 2, Warszawa
Monkiewicz W., 1983, Tykocin, Bialystok
Muszynscy D., L., 1989, Nowy Cmentarz Zydowski w Lodzi, Kalendarz Zydowski - Almanach 1989-1990, Warszawa
Piechotkowie M., K., 1957, Bóznice drewniane, Warszawa
Rakowski G. 1996, Polska egzotyczna, cz. I, II, Pruszków
Rozek M., 1990, Zydowskie zabytki krakowskiego Kazimierza, Kraków
Scholem G., 1991, Judaizm. Pare glównych pojec, Kraków
Szkup R., 1994, Walory turystyczne obiektów kultury materialnej Zydów na obszarze Polski srodkowej, Turyzm, z. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego
Szwagrzyk J., A.., 1990, Pieniadz na ziemiach polskich X-XX wiek, Wroclaw
Tomaszewski J., (praca zbiorowa), 1993, Najnowsze dzieje Zydów w Polsce w zarysie (do 1950), PWN, Warszawa
Tomaszewski J., 1991, Mniejszosci narodowe w Polsce w XX w, Warszawa
Tomaszewski J., 1985, Ojczyzna nie tylko Polaków, Warszawa
Trzcinski A., 1991, Sladami zabytków kultury zydowskiej na Lubelszczyznie, Lublin
Trzcinski A., 1991, Kilka slów odnosnie najstarszych nagrobków na cmentarzu zydowskim w Lesku, Plaj, nr 5, Warszawa
Tyloch W., 1987, Judaizm, Warszawa
Unterman A., 1989, Zydzi. Wiara i zycie, Lódz
Wisniewski T., 1992, Bóznice Bialostocczyzny, Bialystok
Woronczak J. P., 1993, Specyfika kulturowa cmentarzy zydowskich, Katowice
Ziobron D., 1995, Obiekty kultury zydowskiej w Polsce, (praca magisterska), Wroclaw
Zebrowski R., 1993, Dzieje Zydów w Polsce. Kalendarium, Warszawa
Zebrowski R., Borzyminska Z., 1993, PO-LIN. Kultura Zydów polskich w XX w.

Książki w języku angielskim:

Adelson, Alen Lodz Ghetto
Birenbaum, Halina Hope Is the Last to Die
Brenner, Lenni Zionism in the age of dictators
Hoffman, Eva Lost in Translation
Pogonowski, Cyprian Jews in Poland
Wiesenthal, Simon The Sunflower: On the Possibilities and Limits of Forgiveness
Wiśniewski, Tomasz: Jewish Bialystok
Wood,  E. Thomas; Jankowski, Stanisław M. Karski, How One Man Tried to Stop the Holocaust
     

 

 

 

 
 


Dokumenty i teksty

Myśli

Jan Paweł II - Papież Dialogu

Halina Birenbaum - Człowiek Pojednania 2001