Fotografia Dialog
Antysemityzm

Antysemityzmu nie da się pogodzić z katolicyzmem, bo antysemityzm to nienawiść do człowieka, dlatego że jest Żydem. Otóż katolicyzm pozwala i domaga się, by nienawidzić zło, ale nie pozwala nienawidzić człowieka. Główne przykazanie chrześcijaństwa dotyczące stosunków międzyludzkich to nakaz miłości bliźniego. A bliźnim jest każdy człowiek, bez względu na rasę, kolor skóry czy przeknoania. (...)
Nie jest rzeczą możliwą być świadomym i konsekwentnym katolilkiem i być równocześnie antysemitą. Trzeba wybierać.

Jerzy Turowicz
TP nr 11/1957