Fotografia
Z ksiąg archiwum Kazimierza Dolnego

Halina Birenbaum - pisarka, poetka.
W Kuncewiczówce gościła mieszkająca od 1946 r. w Izraelu pisarka Halina Birenbaum wraz z mężem Henrykiem. Była więźniarką obozów koncentracyjnych na Majdanku, w Oświęcimiu, Ravensgruk, Neustadtglewe. Cudem ocalała z zagłady. Jest autorką głośnej książki "Nadzieja umiera ostatnia" wg której powstał również film. Mimo swych tragicznych doświadczeń, doszukująca się uporczywie w ludzkich postawach elementów dobra. Wielce zasłużona w prowadzeniu działalności edukacyjnej (głównie wśród młodzieży) mającej na celu wyjaśnianie prawdy o wzajemnych złożonych stosunkach Polaków i Żydów.
Podczas ostatniego pobytu w Polsce w kwietniu 2001r. została uznana przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów - "Człowiekiem Pojednania"
S.K.