Platforma dialogu polsko-żydowskiego
 
 
 

Losy Polaków i Żydów są ze sobą ściśle splecione od co najmniej od XIV wieku. Przybycie Żydów do Polski związane było głównie z prześladowaniami w wielu krajach Europy Zachodniej i trudnymi warunkami w Rosji. Polacy i Żydzi żyli zatem obok siebie we względnej harmonii przez co najmniej sześć stuleci. Przez większość tego czasu obie społeczności zachowywały zasady tolerancji i obopólnego szacunku, często ze sobą współpracując. Wielu polskich Żydów żyło jednak w samoizolacji w małych miasteczkach, w których nierzadko stanowili 50, 60 a niekiedy i 70 procent mieszkańców.

Od połowy XIX wieku w calej Europie zaznaczył się wzrost silnych uczuć narodowych i w konsekwencji tego powstanie nacjonalizmów. Zaczęły narastać napięcia pomiędzy Polakami i Żydami. W efekcie tragicznych wydarzeń ostatniego stulecia, a przede wszystkim II wojny światowej i Holocaustu, stosunki polsko-żydowskie skomplikowały się do tego stopnia, że osobiste przeżycia obu stron często przesłaniają dawniejsze dzieje i pełny obraz obopólnych relacji.

Na tej stronie Platformy Dialogu Polsko-Żydowskiego będziemy starali się odnaleźć okoliczności powstania obecnej sytuacji, a także zastanowić się wspólnie, jak jej zaradzić i co można uczynić dla przybliżenia wspólnego pojednania.

65 Rocznica Powstania w getcie warszawskim

JEDWABNE

40-ta rocznica Marca 1968

62-ta rocznica pogromu kieleckiego

Pogrom Żydów w Krakowie - 11 sierpnia .1945

Bartoszewski, Władysław Nie bój się pomagać ludziom - wywiad z W. Bartoszewskim
Bartoszewski, Władysław O problemach niepamięci - refleksja osobista.
Spory-polemiki: "Niepamięć zbiorowa" Jana Tomasza Grossa
Bukalska, Patrycja Sotkanie po 60 latach
Fiałkowski, Tomasz Opowieść o świecie żywym
Grupińska, Anna A ja myślałam ... - romowa z Emiką Rozencwejg
Hudyka, Anna Zapomniana część historii Dąbrowy Tarnowskiej

Januchowska-Dąbrowska, Hanna

O Mosze Szogam i Soni Szogam-Etkinj

Kowalczyk, Krzysztof Społeczność i władze Izbicy w latach 1864 - 1918
Lesser, Gabirela Pogromy Żydów w Galicji Wschodniej latem 1941 roku
Panz, Karolina „Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli
i przetrzymali, musieli zginąć”.
Żydowskie o􀏐iary zbrojnej przemocy na Podhalu
w latach 1945–1947
Redlich, Szymon Metropolita Szeptycki
Romaniuk, Zbigniew Katalog żydowskich ksiąg pamięci z Polski północno-wschodniej
   

KSIĄŻKI

Bialowitz, Philip „Bunt w Sobiborze”
Chlebowski, Cezary "Żydzi"
Gross, Jan Tomasz "Sąsiedzi"
Gross, Jan Tomasz "Strach"
Stodoła, Dariusz "Nadzieja i zagłada"
Wiśniewski, Tomasz "Jewish Bialystok"